بایگانی دسته: وبلاگ قبلی احمدعلی

اعشار و نوع اعشاری پیشفرض در سی شارپ

هنگامی که مینویسیم float a=3.14 یک کامپایل ارور دریافت میکنیم.دلیل آن این است که حالت پیشفرض برای اعداد اعشاری در سی شارپ، double است و نه float به همین دلیل باید از casting استفاده کنیم که دو راه دارد:

float a=3.14f
float a=(float)3.14

و برای تبدیل به decimal نیز دو روش وجود دارد:

decimal a=3.14m
decimal a=(decimal)3.14

سه نکته برای بخشایش گناه

روایت شده مردى از دنیا رفت. خداى مهربان به حضرت موسى (علیه السلام) وحى كرد: یكى از دوستانم مرده است،تو او را غسل بده.

هنگامى كه موسى آمد تا او را غسل دهد دید مردم او را به علت فسق و گناهانش در میان مزبله و خاكروبه ها انداخته اند. حضرت موسى گفت: بار خدایا تو مى شنوى كه مردم درباره گناهان این مرد چه مى گویند؟

خداوند فرمود: یا موسى این مرد به هنگام مردن سه

موضوع را براى خود شفیع قرار داد كه اگر آنها را براى گناه كاران شفیع قرار مى داد، كلیه آنان را مى آمرزیدم.

گفت:

1 – پروردگارا! اگر چه من مرتكب گناهان زیادى شده ام ولى این ارتكاب به علت فریب شیطان و همنشین بودن با بدان بوده است و تو مى دانى كه من قلبا راضى به انجام این گناهان نبوده ام.
2 – گرچه من با افراد فاسق مرتكب معصیت مى شدم ولى در عین حال نشست و برخواست با نیكوكاران را بیشتر دوست مى داشتم.


3 – اینكه هرگاه شخص نیكوكار و شخص گنهكارى براى حاجتى نزد من مى آمدند من حاجت آن شخص نیكوكار را مقدم مى داشتم.
 

داستانی جالب از ادیسون

 

ادیسون در سنین پیری پس از كشف لامپ، یكی از ثروتمندان آمریكا به شمار میرفت و درآمد سرشارش را تمام و كمال در آزمایشگاه مجهزش كه ساختمان بزرگی بود هزینه می كرد…

این آزمایشگاه، بزرگترین عشق پیرمرد بود . هر روز اختراعی جدید در آن شكل می گرفت تا آماده بهینه سازی و ورود به بازار شود .

در همین روزها بود كه نیمه های شب از اداره آتش نشانی به پسر ادیسون اطلاع دادند، آزمایشگاه پدرش در آتش می سوزد و حقیقتا كاری از دست كسی بر نمی آید و تمام تلاش ماموان فقط برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر ساختمانها است!

آنها تقاضا داشتند كه موضوع به نحو قابل قبولی به اطلاع پیرمرد رسانده شود…

ادامه خواندن داستانی جالب از ادیسون