تصادفی

این که «هیچ چیز تصادفی نیست» دلیل نمی‌شود تا هر چیزی مهم باشد. مثل بخاری که از سماور بیرون می‌زند و اشکل مختلفی روی دیوار می‌سازد. اما من می‌توانم به آن اهمیت بخشم. مثلا همین اشکالی که هر لحظه یک جورند برای من حکایت از زندگی دارد و تغییر و رفتن. و شاید هم هیچ نباشند و شاید خیلی مهم. خیلی تصادف‌ها را ما مهم می‌کنیم ولی دلایل‌شان ممکن است کوچک باشد.

هر چیزی مهم نیست. هر چیزی که ما تصادف می‌خوانیمش!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.