انسانیت ما به احساسات ماست

وقتی از کنار سبزه ای رد میشوی

لطافت آن را احساس کن و برگ هایش را جدا نکن 

وقتی از کنار درختی میگذری

استحکام آن را حس کن و شاخه هایش را نشکان

وقتی از کنار رودی میگذری

طراوت آن را احساس کن و آن را کثیف نکن

وقتی از کنار حیوانی میگذری

زنده بودن آن را احساس کن و آن را نترسان

که انسانیت ما به احساسات ماست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.