هر آمدنی رفتنی هم دارد!

-امروز که با تاکسی به خانه می آمدم در راه هنگامی که تاکسی داشت از چهار راه عبور می کرد یک ماشین که داشت در جهت عمود ما حرکت میکرد ایستاد و از حق قانونی خود گذشت و اجازه داد که تاکسی عبور کند.شما هم شاید این را چندین بار دیده باشید.{مگر موضوع مهمی است!؟!}

یک روز دیگر..  مثل همه روز های دیگر.. دیدم توی پیاده رو یک نفر داشت کمک یک خانم مسن میکرد.بار او را برای او حمل میکرد.. این موضوع منو به فکر انداخت.{بازم میپرسم:مگر موضوع مهمی است!؟!}

این که کسی گذشت میکند یا به کس دیگری کمک میکند..  این ها جه معنایی دارد؟ به نظر معنی این به معنی این است که از مفهوم زندگی از من به ما تغییر میکند.این همان چیزی است که باعث پیشرفت چشمگیر ژاپن پس از بمباران اتمی بود.همان چیزی که لازمه پیشرفت است. میدانید چرا؟

چون وقتی که شما از حقوقتان گذشت میکنید(نه اینکه اجازه میدهید حقوقتا به ناحق خورده شود) یک کمک است برای اینکه به دیگران هم یاد بدهید که شاید بهتر است زندگی را از دید ما ببینند نه از دید من.

باز هم درباره اش فکر کنید..

پ.ن:نظرات شما هم میتواند نمودی از افکارتان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.