بایگانی برچسب: یادگیری درس

معرفی با studygs.net بدانید چه طور برنامه ریزی کنید!

در دنیای امروز هر کاری اصول پذیرفته ای دارد که این اصول به کمک مشاهدات علمی،آمار گیری ها و آزمایشات ثابت شده است.سایت studygs.net نیز یکی از وبسایت هایی است که اصول یادگیری و مطالعه را آموزش میدهد.به نظر من این وب سایت،وب سایت مفیدی است که در آن میتوان اصول تمرکز،یرنامه ریزی،مطالعه و … را در آن پیدا کرد.اصولی که عملی باشند و نه فقط در حد حرفی که عمل کردن به آن گاو نر بخواهد و مرد کهن!

ادامه خواندن معرفی با studygs.net بدانید چه طور برنامه ریزی کنید!